Oferta

Oferta gabinetu obejmuje:

  • Leczenie różnorodnych, złożonych zespołów bólowych np.: leczenie bólu głowy, twarzy, kręgosłupa
  • Leczenie neuralgii po półpaścu i innych miejscowych zespołów bólowych, np. bóle krocza, fibromialgia, neuralgie i neuropatie.

Po zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta, po zebraniu dokładnego wywiadu i zbadaniu – określam rodzaj zespołu bólowego, proponuję leczenie i wypisuję receptę. Mam umowę z NFZ na wypisywanie leków refundowanych. 

Moją diagnozę opieram przede wszystkim na wywiadzie i dokładnym zbadaniu pacjenta, posiłkując się dostarczoną przez pacjenta dokumentacją medyczną. Wielokrotnie zdarza się, że pacjenci są przebadani przez wielu specjalistów i nie można ustalić organicznej przyczyny dolegliwości.

W bólach głowy – migreny, napięciowe – stosuję specjalistyczny sprzęt do przezczaszkowej stymulacji – jest to zabieg nieinwazyjny czyli bez przerwania ciągłości skóry. Zabiegi wymagają wykonania cyklu stymulacji – zabiegi są niebolesne.

Niektóre zespoły bólowe mogą wymagać miejscowego podania leku – np. leku znieczulającego miejscowo z dodatkowymi lekami, które przedłużają działanie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność blokady, tam gdzie to możliwe anatomicznie, posiłkuję się USG.

Wielokrotnie wystarczy zmodyfikować leczenie farmakologiczne lub dobrać odpowiednią dawkę przyjmowanego leku.  Leczenie farmakologiczne opieram na zaleceniach drabiny analgetycznej czyli opracowuję leczenie bólu wg najnowszych wskazań Towarzystwa Leczenia Bólu.

W razie pytań proszę o kontakt.